Helene Høye

I have translated the cover texts of two fine albums recorded by my Norwegian cousin, Helene Høye, a traditional fiddler originally from Ringebu. The first is GLØD (2003, Lindberg lyd, 2L), recorded together with Mari Eggen, folk music from Gudbrandsdalen, including new tunes composed in the traditional style. It is Helene and Mari's follow-up recording to SPRELL LEVANDE (1993, Grappa). For information about the tunes in Norwegian and English click on this link  https://www.2l.no/artists/2L13artist.htm   The CD can be ordered from 2L The Nordic Sound  https://www.2l.no/

 

To feel a glow—that special warmth and ardor—is something we hope to find whenever we come together to play traditional dance music. Many a traditional musician will tell you that playing a dance tune or hearing others play can be a source of renewed strength and energy. We have savored such moments together, and we wish to share this experience. The old dance tunes possess a special vitality that has inspired us to compose new melodies in the traditional style. We have made an effort to create suitable arrangements that elicit the richly nuanced tones of the music. Special tunings on the fiddle are commonly used in traditional dance music to vary the sound of individual pieces, and we have availed ourselves of this practice in both the arrangements and selection of tunes, using nine different tunings in all.

Å føle glød er noe vi søker etter i samspillet vårt og i slåttemusikken. Mange spelemenn kan fortelle om stunder der det å høre andre, eller selv spille en leik gir fornyet kraft og energi. Slike stunder har vi hatt sammen, og vi ønsker også å dele dette med flere. De gamle slåttene har en spesiell drivkraft i seg, og de inspirerer oss til å komponere nye melodier i tradisjonell stil. Arrangementene er laget ut i fra en tanke om at de skal kle leikene, og også få fram spennende klangfarger i musikken. Ulike måter å stemme fela på er en tradisjonell måte å variere klangbildet i slåttemusikken. Vi har benyttet oss av  denne muligheten både i arrangementene og i  slåttevalget, og har kommet til at vi har brukt ni forskjellige felestiller.


For centuries, Norway’s dark winter days and luminous summer nights have inspired the diverse forms of creativity of its folk artists. Troll lore and nature mysticism spring from the interplay of light and darkness on the fertile imagination, and light in its many manifestations has always been a central element of Norwegian painting and music. It is this recurring play of light that has ensured Norwegian folk art its unique position in a larger European context. An intense dark glow permeates the music presented on this CD by two distinguished artists. In their tightly arranged renderings the vigor and poetic feeling of the folk music tradition is fused with a bold and skillful use of polyphonic texture, bearing witness to the power inherent in a living tradition.

I mange hundre år har mørke vinterdager og lyse sommernetter fått prege norske folkekunstneres mange uttrykksmåter. Troll og naturmystikk skapes der fantasien tolker lys og mørke. Det er derfor naturlig at lyset spiller en så avgjørende rolle hos malere og musikere her i landet—et lysspill som har vært med på å gi den norske folkskunsten en sentral rolle i europeisk sammenheng. En intens mørk glød preger musikken på denne CD’en—konsentrert og tett formidlet av to eminente kunstnere. Den sterke og poetiske nerven fra folkemusikkarven er her koblet med djerv og intelligent flerstemmighet som forteller oss om kraften i en levende tradisjon.

 

___________________________________________________________

 

Recently Helene has been performing with jazz pianist Ole Sigvard Lunnan. She asked me to translate the cover texts for their first CD, SLÅTTEHJERTE (2011, Grappa), which features original compositions by Helene and Ole Sigvard. It can be ordered at  https://www.grappa.no/no/sok/?q=sl%C3%A5ttehjerte

 

Slåttehjerte is a collection of fifteen newly-composed dance tunes mainly in the traditional style of Gudbrandsdalen. At the core of this style are nature’s lyrical moods which encourage creativity and deeper exploration. The heart of these tunes beats for the fantastic rhythms and tones in our traditional music, and for a style of playing which has been cultivated over generations. The title Slåttehjerte alludes to dance tunes—when they are well-formed—as being small, concentrated pieces of music in which not one note is inessential, and which have both a strong pulse and the power to capture one’s attention and one’s heart.

Our goal has been to preserve the feeling of each of the respective styles we bring from the worlds of traditional music and jazz, and to show how each can richly complement the other without losing its identity. Thus you hear the fiddle played in the traditional style as though it were a solo instrument, while around it the piano toys with rhythms and tonal images, adding its own comments and improvisations in keeping with the jazz tradition. In this manner, something new is imparted to the traditional tunes.

Slåttehjerte inneholder femten nykomponerte slåtter, i hovedsak i slåttestilen fra Gudbrandsdalen. Denne slåttestilen har naturlyriske stemninger er som inviterer til kreativitet og dypere utforskning. Slåttehjertet banker for de fantastiske rytmene og tonene i folkemusikken vår, og for en stil som er foredla gjennom generasjoner. Slåttehjerte henspeiler på at slåtter, når de er godt forma, er små fortetta musikkstykker, der ikke en tone er uvesentlig, med en alltid sterkt tilstedeværende puls, og som har kraft til å gripe tak i en og finne sin plass i hjertet.

Det har vært et mål å bevare stilfølelsen vi har med oss fra henholdsvis folkemusikken og jazzen, og vise hvordan disse kan berike hverandre uten å miste identiteten sin. Slik vil du høre at det på fela blir spilt på tradisjonelt vis, slik det ville ha blitt gjort om du hadde hørt den solo. Rundt fela leiker flygelet med klangbildene og rytmen, og kommer med sine egne kommentarer eller improvisasjoner, slik tradisjonen er i jazz. Dermed tilføres slåttene også noe nytt.